Friday, 4 December 2009

New Eryri social network group

Trefniadau Newydd clwb cerdded Eryri 20.30.Ni fydd yna rhaglen o hyn ymlaen, rydym am fentro ymlaen mewn ffordd gwahanol.


I gael gwybodaeth am y taith nesa mae rhaid I chi ymuno a grwp Eryri a'r Facebook.

http//www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=165206008328


Y syniad yw fod rhywun o'r grwp yn gallu cynnig taith.


Er engrhaift, os ydych yn fansio mynd o amgylch Llyn Lanberis yna rhowch y gwybodaeth I fewn i'r grwp Facebook o leaf wythnos o flaen llaw ,a gobeithio y cewch criw go dda yn ymuno a chi.


Cofiwch y gwybodath fydd ei angen ar bobl yw dyddiad, amser cychwyn, man cyfarfod a maint y taith ac efallai disgrifiad bur o'r daith.


Edrych ymlaen am eich cefnogaeth.


Delyth a Iwan

New arrangements for the Eryri 20.30 walking group


There will not be an official programme from now on, we are moving into ciber communication.


To find out about the next walk you need to become a member of the Eryri group on Facebook.

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=165206008328


The idea being that anyone from the group can put forward a walk.


For example, If you fancy a walk around Llanberis Lake then put the information into the Face book group at least a week in advance and hopefully you will have some company on the walk.


Remember the information that you will need to input on Facebook is date, time, car park/meeting point and length of walk and perhaps a short description of terrain.


We look forward to your support.

Saturday, 7 March 2009

Mynydd Parys Mountain Moon WalkPawb wedi mwynhau'r taith ar mynydd Parys. Everyone enjoyed the walk.
Saturday, 7 February 2009

Chwefror 7 February - Llanberis

Diolch I Alice am ein arwain heddiw. Thanks to Alice for leading the walk which took us up to Castell Dolbadarn then up through the woods to the road leading up to snowdon. Great views of llanberis and of the train line bridgeing the river.

Tickets please

Saturday, 3 January 2009

An excellent start to the walking New Year... Capel Curig
Pawb wedi mwynhau y taith yn fawr iawnA very cold start through the winter wonderland woods. Must have been at least -7 as everyones gloves proved useless.


Golygfa o'r Wyddfa. Snowdon horshoe View.


Small and big kids take to the slopes. weehee.

Monday, 15 December 2008

New Walks programme for 2009

Heres the new walks programme for 2009. Thanks to all the leaders.
Please note walks are now starting on Saturday mornings at 10am.
Click to see larger image